NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Yiqing Wang

Yiqing Wang

DuSable Hall 374   phone: 753-1723
e-mail: ywang1@niu.edu

Courses:
M101 section A101, CORE COMPETENCY IN MATHEMATICS
  T   8:00 am - 8:50 am, DU 348
M101 section A103, CORE COMPETENCY IN MATHEMATICS
  T   9:00 am - 9:50 am, DU 348
M101 section A105, CORE COMPETENCY IN MATHEMATICS
  R   8:30 am - 9:20 am, DU 328
M101 section A106, CORE COMPETENCY IN MATHEMATICS
  R   9:30 am - 10:20 am, DU 428

Office hours:
  T   10:00 am - 11:00 am, DU 374
  T   11:00 am - 12:00 pm, DU 326  MAC
  W   8:00 am - 9:00 am, DU 374
  W   10:30 am - 11:30 am, DU 326  MAC