NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Yiqing Wang

Yiqing Wang

DuSable Hall 374   phone: 753-1723
e-mail: ywang1@niu.edu

Courses:
M211 section B101, CALCULUS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE
  T   11:00 am - 11:50 am, DU 302
M211 section B103, CALCULUS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE
  T   12:00 pm - 12:50 pm, DU 302
M211 section B105, CALCULUS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE
  R   10:00 am - 10:50 am, DU 348

Office hours:
  T   9:00 am - 11:00 am, DU 374
  W   9:30 am - 10:30 am, DU 326  MAC
  R   9:00 am - 10:00 am, DU 326  MAC
  R   2:00 pm - 3:00 pm, DU 326  MAC