NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Yang Zhang

Yang Zhang

DuSable Hall 370   phone: 753-1146
e-mail: yzhang9@niu.edu

Office hours:
  W   11:00 am - 12:30 pm, DU 326  MAC
  R   1:00 pm - 2:30 pm, DU 326  MAC