NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Yang Zhang

Yang Zhang

DuSable Hall 370   phone: 753-1146
e-mail: yzhang9@niu.edu

Courses:
M210 section A101, FINITE MATHEMATICS
  T   1:00 pm - 1:50 pm, DU 318
M210 section A102, FINITE MATHEMATICS
  T   2:00 pm - 2:50 pm, DU 318
M210 section A103, FINITE MATHEMATICS
  R   1:00 pm - 1:50 pm, DU 328

Office hours:
  MW   12:00 pm - 1:00 pm, DU 326  MAC
  W   1:00 pm - 2:00 pm, DU 370