NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Yang Zhang

Yang Zhang

DuSable Hall 370   phone: 753-1146
e-mail: yzhang9@niu.edu

Office hours:
  T   9:00 am - 10:00 am, DU 326  MAC
  T   2:00 pm - 4:00 pm, DU 326  MAC
  W   2:30 pm - 3:30 pm, DU 326  MAC
  R   2:00 pm - 3:00 pm, DU 326  MAC
  RF   12:00 pm - 1:00 pm, DU 326  MAC