NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Rong Zhu

Rong Zhu

DuSable Hall 370   phone: 753-1146
e-mail: rzhu@niu.edu

Office hours:
  MF   9:30 am - 10:30 am, DU 326  MAC
  T   10:30 am - 11:30 am, DU 326  MAC
  R   12:30 pm - 1:30 pm, DU 326  MAC
  or by appointment