NIU Department of Mathematical Sciences - Faculty

NIU Math: Ying C. Kwong

Ying C. Kwong

Associate Professor
Partial Differential Equations

Watson Hall 353e-mail: ykwong@niu.edu